Drobné chirurgické zákroky

niekedy sú naozaj nevyhnutnosťou

V prípade chirurgických stomatologických zákrokov, je nutná konzultácia pacienta so stomatológom a podrobné vysvetlenie zákroku. Zároveň je konzultovaná nevyhnutnosť chirurgického zákroku, a jeho efektivita. Pacient by mal poznať, prečo je zákrok nevyhnutný, byť na zákrok pripravený a vykonanie by malo byť čo najmenej bolestivé.

Jedná sa napríklad často o:

  • odstránenie zubu múdrosti
  • nadpočetných zubov
  • zavedenie implantátov

Častokrát je chirurgická extrakcia zubu navrhovaná, ak je prerezávanie zubov sťažené a spôsobuje zápal v okolitej kosti. Tiež z ortodontických dôvodov, keď prerezávanie spôsobuje stesnenie ostatných zubov. V ambulanciách je tiež vykonávaná chirurgia mäkkých tkanív.

Vstupné vyšetrenie je u nás zadarmo